ARAHAN UNTUK PELAJAR :

E-Penilaian Pensyarah KMSw disediakan bagi mendapat maklumbalas daripada pelajar bagi tujuan penambahbaikan. Oleh itu,pelajar diminta untuk menilai semua pensyarah yang mengajar pada Semester II Sesi 2021/2022. Sila klik pada e-Penilaian Pensyarah KMSw dan klik e-Penilaian Subjek yang diambil untuk semester ini. Pelajar perlu menjawab SATU SET PENILAIAN bagi SETIAP SEORANG PENSYARAH yang mengajar.

Contoh :

Jika bagi subjek Kimia, pensyarah A mengajar kuliah dan pensyarah B mengajar tutorial dan amali, penilaian akan dibuat untuk Pensyarah A dan B secara berasingan.

Sila pastikan : Maklumat Pensyarah, Nama Kod Kursus, Mod Pengajaran, Maklumat Pelajar, Jantina dan Jurusan Kumpulan diisi dengan tepat. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan penilaian saudara/saudari tidak diambil kira.

Terima kasih di atas kerjasama dan perhatian yang diberikan.